top of page

WE ARE SWEDISH
RECRUITMENT STARTUPS

Welcome to Swedish Recruitment Excellence. Our Swedish roots and modern approach ensure you find the right talent for your success.

Rectangle 27.png

Vilka arbetsuppgifter har en projektledare?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercise ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hur ser processen ut vid rekrytering av projektledare?

Vår rekryteringsprocess vid rekrytering av projektledare är transparent och effektiv. Vi involverar dig i alla steg i processen och du har alltid kontroll över rekryteringen
 

Steg 1: Behovsanalys
Vi börjar med att analysera dina behov och krav för att identifiera den specifika kompetensprofil du söker.

 

Steg 2: Kandidatprofil
Vi skapar en detaljerad kandidatprofil baserat på din behovsanalys.

 

Steg 3: Kandidatsökning
Vi använder en rad olika metoder för att hitta kandidater som matchar din profil, bland annat:
- Nätverkande
- Databaser
- Annonsering
- Sociala medier

 

Steg 4: Intervjuer
Vi genomför intervjuer med de mest relevanta kandidaterna och utvärderar deras kompetens och personlighet.

 

Steg 5: Referenstagning
Vi kontaktar referenser för att få en mer detaljerad bild av kandidaterna.

 

Steg 6: Anställning
Vi presenterar de mest lämpliga kandidaterna för dig och du fattar det slutliga beslutet om anställning.

Läs mer här för mer information kring våra processer kring rekrytering

Hur bygger man en attraktiv annons för att rekrytera projektledare?

Welcome to Swedish Recruitment Excellence. Our Swedish roots and modern approach ensure you find the right talent for your success.

Rectangle 27.png
 • What makes your recruitment approach unique?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • How does your recruitment process benefit growing businesses?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • Can you explain "Competence-based Recruitment"?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • What industries do you specialize in for recruitment?
  What industries do you specialize in for recruitment?

LET'S CONNECT

Whether you have questions, need assistance, or want to discuss potential
collaboration, feel free to reach out.

Tack, vi hör av oss snart!

bottom of page