top of page

WE ARE SWEDISH
RECRUITMENT STARTUPS

Welcome to Swedish Recruitment Excellence. Our Swedish roots and modern approach ensure you find the right talent for your success.

Vilken tech rekrytering letar du efter?

Rectangle 27.png

Hur skapar man en framgångsrik process för  tech rekrytering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercise ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hur vi kan hjälpa dig hitta rätt tech specialist

Vi har en beprövad process för att hitta rätt tech specialist för ditt företag. Vi:

- Förstår ditt behov: Vi tar oss tid att lära känna ditt företag, din kultur och dina behov.
- Nätverkar aktivt: Vi har ett stort nätverk av kontakter inom IT-branschen och kan nå de bästa kandidaterna, även de som inte aktivt söker jobb.
- Använder moderna metoder: Vi använder relevanta verktyg och metoder för att hitta och utvärdera kandidater.
- Håller dig uppdaterad: Vi kommunicerar regelbundet med dig under hela rekryteringsprocessen. Läs mer här om hur vi arbetar med rekrytering!

Tips för en framgångsrik process för tech rekrytering

Här är några tips för en framgångsrik process för tech rekrytering:
 

- Definiera dina behov: Vilka kompetenser och egenskaper behöver du hos din nya medarbetare?
- Skapa en attraktiv jobbannons: Var tydlig med vad du kan erbjuda och vad du söker hos en kandidat.
- Använd relevanta kanaler: Annonsera på rätt plattformar och använd ditt nätverk.
- Genomför relevanta tester och intervjuer: Se till att du får en bra bild av kandidatens kompetenser och personlighet.
- Var snabb och effektiv: tech specialister är ofta eftertraktade, så var snabb med att fatta beslut.

 

Hur skapar du en attraktiv rekryteringsannons riktad mot tech specialister?

För att skapa en attraktiv rekryteringsannons riktad mot tech specialister bör du:
Fokusera på de viktigaste kompetenserna och egenskaperna.
- Beskriv företagskulturen och vad du kan erbjuda.
- Använd ett tydligt och engagerande språk.
- Publicera annonsen på relevanta plattformar.

Ökat behov av tech kompetenser

Welcome to Swedish Recruitment Excellence. Our Swedish roots and modern approach ensure you find the right talent for your success.

Rectangle 27.png
 • What makes your recruitment approach unique?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • How does your recruitment process benefit growing businesses?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • Can you explain "Competence-based Recruitment"?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • What industries do you specialize in for recruitment?
  What industries do you specialize in for recruitment?

LET'S CONNECT

Whether you have questions, need assistance, or want to discuss potential
collaboration, feel free to reach out.

Tack, vi hör av oss snart!

bottom of page