top of page
Just Tech Logo.png

HYR FÖRST.

- REKRYTERA KOSTNADSFRITT

Hyr in en av våra erfarna konsulter under tidsbestämd period för att därefter göra ett kostnadsfritt övertagande av anställningen.

 

Detta är ett utmärkt sätt att ta in kompetens i bolaget när det är svårt att bedöma framtiden baserat på konjunkturläge eller orderingången i bolaget.

 

Skulle behovet inte längre kvarstå finns inga krav på att överta anställningen.
Det går utmärkt att fortsätta hyra in konsulten till dess att det passar bolaget. 

  • Undvik felrekryteringar 

  • Möjlighet att utvärdera en kandidat innan rekrytering

  • Ökad flexibilitet för bolaget

  • Kostnadsfritt övertagande

bottom of page