top of page

Rekrytera ingenjörer - Hitta rätt kompetens för ditt team

Att hitta rätt ingenjör kan vara en utmaning. Swedish Startup Recruitment har den expertis och erfarenhet som krävs för att rekrytera ingenjörer och att hitta de stjärnor du behöver för att nå dina mål.

rekrytera ingenjör.jpeg

Vilka arbetsuppgifter har en IT och tech ingenjör?

En IT- och techingenjör har en bred roll och kan ha en rad olika arbetsuppgifter, bland annat:

- Utveckla och underhålla programvara
- Designa och implementera IT-system
- Utföra tester och felsökning
- Analysera data och information
- Projektledning
- Samarbeta med andra ingenjörer och IT-personal

Hur ser processen ut när vi rekryterar ingenjörer?

Vår rekryteringsprocess när vi rekryterar ingenjörer är transparent och effektiv. Vi involverar dig i alla steg i processen och du har alltid kontroll över rekryteringen.
 

Steg 1: Behovsanalys
Vi börjar med att analysera dina behov och krav för att identifiera den specifika kompetensprofil du söker.

 

Steg 2: Kandidatprofil
Vi skapar en detaljerad kandidatprofil baserat på din behovsanalys.

 

Steg 3: Kandidatsökning
Vi använder en rad olika metoder för att hitta kandidater som matchar din profil, bland annat:
- Nätverkande
- Databaser
- Annonsering
- Sociala medier

 

Steg 4: Intervjuer
Vi genomför intervjuer med de mest relevanta kandidaterna och utvärderar deras kompetens och personlighet.

 

Steg 5: Referenstagning
Vi kontaktar referenser för att få en mer detaljerad bild av kandidaterna.

 

Steg 6: Anställning
Vi presenterar de mest lämpliga kandidaterna för dig och du fattar det slutliga beslutet om anställning.

Läs mer här för mer information kring våra processer kring rekrytering!

Hur ser det ut på arbetsmarknaden idag för ingenjörer?

Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god i Sverige. Det finns en stor brist på ingenjörer och det är en hård konkurrens om de bästa kandidaterna.

AdobeStock_270537879_edited_edited.jpg

Hur stor är bristen på ingenjörer i Sverige?

Enligt Teknikföretagen saknas det ca 70 000 ingenjörer i Sverige idag. Bristen förväntas öka de kommande åren.

Vilka ingenjörer är det störst brist på?

Det är störst brist på ingenjörer inom följande områden:
Mjukvaruutveckling
- Dataanalys
- Cybersecurity
- AI/ML

Är ni i behov av hjälp med att rekrytera ingenjörer?

Oavsett vilka frågor eller funderingar du har så hörs vi gärna!

Tack, vi hör av oss snart!

 • What makes your recruitment approach unique?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • How does your recruitment process benefit growing businesses?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • Can you explain "Competence-based Recruitment"?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • What industries do you specialize in for recruitment?
  What industries do you specialize in for recruitment?
bottom of page