top of page

Bemanning - Hitta rätt talanger

I startup-världen är det extra viktigt att ha rätt kompetens på plats vid rätt tidpunkt. Swedish Startup Recruitment erbjuder bemanningstjänster som hjälper startups att hitta de talanger de behöver för att nå sina mål.

Bemanning.png

Hur funkar bemanning?

Bemanning innebär att du hyr in personal från ett bemanningsföretag under en viss tid. Bemanningsföretaget ansvarar för att rekrytera, anställa och administrera personalen, medan du som kund fokuserar på din kärnverksamhet.

Fördelarna med bemanning

Det finns många fördelar med att använda bemanning, bland annat:

Flexibilitet:
Du kan hyra in personal under en kortare eller längre period, beroende på ditt behov.

Kostnadseffektivitet:
Du betalar bara för den tid du behöver personalen.

Riskminimering:
Bemanningsföretaget ansvarar för arbetsgivaransvaret.

Tillgång till kompetens:
Bemanningsföretaget har ett stort nätverk av kompetenta kandidater.

Hur kan vi hjälpa dig hitta rätt kandidater?

Vi har en beprövad process för att hitta rätt kandidater för din organisation där vi:
 

Förstår ditt behov:

Vi tar oss tid att lära känna ditt företag och din kultur för att hitta kandidater som passar perfekt.
 

Nätverkar aktivt:

Vi har ett stort nätverk av kontakter inom IT-branschen och kan nå de bästa kandidaterna, även de som inte aktivt söker jobb.
 

Använder moderna metoder:

Vi använder relevanta verktyg och metoder för att hitta och utvärdera kandidater.
 

Håller dig uppdaterad:

Vi kommunicerar regelbundet med dig under hela rekryteringsprocessen.

Vår bemanningsprocess

Vår bemanningsprocess ser ut så här:
 

Behovsanalys:

Vi går igenom ditt behov av personal och identifierar de kompetenser du behöver.
 

Rekrytering: Vi hittar och rekryterar lämpliga kandidater.
 

Intervjuer: Vi genomför intervjuer med kandidaterna och presenterar de bästa alternativen för dig.
 

Anställning: Bemanningsföretaget anställer kandidaten och ansvarar för arbetsgivaransvaret.
 

Onboarding: Vi hjälper till med onboarding av den nya medarbetaren.

IT bemanning - Att hitta rätt kompetens

Vi är experter på IT bemanning. Att hitta rätt kompetens kan vara en utmaning, men med vår hjälp blir det enkelt. Vi har ett stort nätverk av kompetenta kandidater inom IT-branschen och vi kan hitta de talanger du behöver för att nå dina mål.

Behöverdu hjälp med bemanning? Kontakta oss

Oavsett vilka frågor eller funderingar du har så hörs vi gärna!

Tack, vi hör av oss snart!

 • What makes your recruitment approach unique?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • How does your recruitment process benefit growing businesses?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • Can you explain "Competence-based Recruitment"?
  We specialize in a data-driven and competence-based recruitment methodology, tailoring our strategies to identify and match the skills essential for your business growth.
 • What industries do you specialize in for recruitment?
  What industries do you specialize in for recruitment?
bottom of page